СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ - ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА - ПРОФ. НАУМЕ МАРИНОСКИ - ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ СЕ ЗАКАЖУВА НА ДЕН 25.05.2017 – ЧЕТВРТОК ВО 10:00 ЧАСОТ.

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Науме Мариноски