Список на студенти од насоката МЕНАЏМЕНТ НА УСЛУЖЕН СЕКТОР на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид за спроведување на практикантска работа (учебна 2016/2017 година)