РЕЗУЛТАТИ Од колоквиумот по Социологија на Исхрана,одржан на 27 04. 2017 г