Резултати од испитот по предметот Информациски технологии - Априлски испитен рок 2017