Резултати од Испитите во Априлска сесија 2017 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска