Резултати од Испит во Априлска сесија 2017 кај Проф.д-р Пере Аслимоски