РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ: ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ - АПРИЛСКА СЕСИЈА 2017, ОХРИД, Проф. Науме Мариноски