СООПШТЕНИЕ за пракса - Осигурување

Се известуваат студентите од I, II и III година насока Осигурување дека според наставната програма на Факултет за туризам и угостителство – Охрид, предвидено е изведување на задолжителна пракса во соработка со компаниите за осигурување во Република Македонија во периодот од 15.05-31.05.2017 година. Сите потребни информации во врска со задолжителната пракса студентите ќе може да ги добијат на 24.04.2017 г. во 12 часот во Предавална 4.

 

Секретар на студиска програма осигурување

Проф. Д-р Братислав Милошевиќ