РЕЗУЛТАТИ Од првиот колоквиум по предметот ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ СП