Состанок за пракса за студентите од насоката туризам од  I, II и III година

Почитувани колеги,

 

Состанокот за пракса за студентите од насоката туризам од  I, II и III година ќе се одржи 20 април (четврток) со почеток во 10 часот.

На оваа средба ќе се допрецизираат деталите и ќе се решаваат дополнителните забелешки од студентите во врска со праксата.

Во прилог се дополнително корегираните списоци за пракса.

 

1 Turizam I Godina Praksa

1 Turizam II Godina Praksa

1 Turizam III Godina Praksa

 

Со почит,

Kliment Naumov, M.A.

М-р. Климент Наумов