I колоквиум Промотивни активности проф. Лидија Симонческа