Резултати од првиот колоквиум и првиот поправен колоквиум по предметот Актуарство

Резултатите се дадени на следниот линк.