Распоред за пракса насока ХРМ и ГИД

Средбата со студентите ќе се одржи четврток 13.04. во 11 часот во Амфитеатар.

 

ГИД I

ГИД II

ГИД III

ХРМ I

ХРМ II

ХРМ III