РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА - АПРИЛ 2017