ИЗВЕСТУВАЊЕ за предавања по предметите Еколошки криминал и Безбедносни стратегии кај проф д-р Марина Малиш Саздовска

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на на насока БФК дека предавања по предметите  Еколошки криминал и Безбедносни стратегии кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржат на 04.04.2017 година (вторник) во 11 часот.

Пс . Наслови го втор циклус БФК предавања