Соопштение - Проф.д-р Пере Аслимоски - Безбедност во туризмот 1 колоквиум

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017  слушаат БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ  кај ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ дека (I) колоквиум ќе се одржи во следните термини:

  • 07.04.2017(Петок) во 10:00 часот
  • 21.04.2017 (Петок) во 10:00 часот

студентите по сопствен избор можат да се определат за ЕДЕН од термините.

 

Предметен професор:                                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски