ИЗВЕСТУВАЊЕ за предавања по Англиски Јазик 4

Предавањата по предметот Англиски јазик 4 ќе се одржуваат во среда  во 10.00 ч.

 

       Проф. Д-р Ирина Петровска