СООПШТЕНИЕ - Предавања по предметот Стопанска математика кај Проф. Д-р Васко Речкоски

Предавањата по предметот Стопанска математика кај Проф. Д-р Васко Речкоски ќе се одржуваат понеделник во 11 часот.