РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ОДРЖАНИ НА ДЕН 09.02.2017