Резултати од испитот Современи технологии и медиуми за промоција - Јануари 2017

На следниот линк се дадени резултатите од испитот по предметот Современи технологии и медиуми за промоција - Јануари 2017.