Резултати од испитот по предметот Актуарство - Јануари 2017

На следниот линк се дадени резултатите од испитот Актуарство - Јануари 2017.