Резултати од испитот по предметот Информациски технологии - Јануарски испитен рок 2017

На следниот линк се дадени резултатите од испитот по предметот Информациски технологии - Јануарски испитен рок.