Резултати од Поправен втор Колоквиум по предметот ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 на насоката Туризам и Хотелско-ресторански менаџмент