Резултати од Поправен втор Колоквиум по предметот ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 на насоката Царина и шпедиција и Осигурување