ВТОРО  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКА ПРАКСА 4 ГОДИНА ТУРИЗАМ - ОХРИД

Сите редовни и вонредни студенти од 4 година туризам кои не се јавија за  евиденција и распределба на задачи на 11.01.2017 во 11:00 часот кај Раководителот на студиската програма ТУРИЗАМ проф.др.Иванка Нестороска не можат да евидентираат практична работа во закажаниот термин на 03.02.2017. Истите треба да се јават за евиденција на оваа обврска на 13.02.2017 во 11 часот кај проф.др.Иванка Нестороска.

Студентите кои уредно се пријавија кај Проф.др.Иванка Нестороска и добија практични задачи можат да ја евидентираат практичната работа на 13.02.2017 во 10 часот.

 

 

31.01.2017                                                                                                              

Проф.др.Иванка Нестороска