Резултати од писмените испити по „Криминалитет и детекција“ и „Царинско казнено право“, одржани на ден 24.01.2017 г. - Комисиски