Резултати од писмените испити кај Проф.д-р Ристо Речкоски, одржани на ден 23.01.2017 г.