Рабoтилница со компаниите за осигурување на живот на ФТУ

На 07.10.2016 во рамки на Меѓународната научна конференција INSCOSES 2016 во Факултетот се организира работилница на тема „Можности за соработка на компаниите за животно осигурување и студиската програма - Осигурување“.

XIII Интернационална научна конференција 2016

XIII Интернационална научна конференција на сервисен сектор 2016 ќе се одржи во Oхрид на 06-07 Октомври 2016.

Повеќе информации: 
http://conference.ftu.uklo.edu.mk

 

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола се одржа во просториите на ФТУ

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола се одржа во просториите на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид на 22.02.2016 година. 

Состанокот го отвори и го водеше Ректорот на универзитетот Проф. д-р Сашо Коруновски.

Уписи на Факултетот за Туризам и Угостителство

Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) претставува лидер во едукацијата на високообразовни кадри од областа на туризмот и угостителството во Република Македонија. Нудиме можност за избор на студиски програми со мултидисциплинарен карактер и целосна примена на Болоњската Декларација.

Огласна табла

Програма за стипендии на Германското стопанство за 2017 година

20/10/2016 - 22:19

Германската стопанска комора во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2017 година во својство на локален партнер на Одборот на германското стопанство за источните земји, кој е раководител на програмата во Германија. Целта на оваа програма е да обезбеди специјализација за квалификувани кандидати од Македонија во најуспешните германски компании, во пероид од 3 до 6 месеци. Оваа програма е подржана од Сојузната Влада на Република Германија и трошоците се покриени од Германската влада. 

Рабoтилница со компаниите за осигурување на живот на ФТУ

17/10/2016 - 11:16

На 07.10.2016 во рамки на Меѓународната научна конференција INSCOSES 2016 во Факултетот се организира работилница на тема „Можности за соработка на компаниите за животно осигурување и студиската програма - Осигурување“.

СООПШТЕНИЕ за предметот Економика на ЕУ

12/10/2016 - 15:47

Се известуваат студентите од V (петти) семестар кои го имаат избрано предметот Економика на ЕУ дека предавања ќе се одржат на 13.10.2016 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.

 

предметен наставник,

проф. д-р Вера Караџова

СООПШТЕНИЕ за предметот Инвестиционен менаџмент

12/10/2016 - 15:46

Се известуваат студентите од VII (седми) семестар кои го имаат избрано предметот Инвестиционен менаџмент дека предавања ќе се одржат на 18.10.2016 година (вторник) со почеток во 11:00 часот.

 

предметен наставник,

проф. д-р Вера Караџова

 

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН

07/10/2016 - 13:40

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  дека предавањата ќе се одржуваат во среда од 11.00  часот.

 

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН СЕДМИ  СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  да се  јават за консултации во среда, 12.10 2016 во 11.00 ч. во кабинетот кај Проф. Д-р Ирина Петровска. 

 

СООПШТЕНИЕ за предавањето по предметот Вовед во осигурување

06/10/2016 - 12:50

Предавањето по предметот Вовед во осигурување ке се одржи на ден 8.10.2016 год. (сабота) во 10 часот.

  •  
  • 1 of 28

Партнери