Средба со претставници од туристичкото и угостителското стопанство за обавување на студентска пракса

На ден 30.11.2016 година на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид беше остварена средба со менаџери хотели и туристички агенции од Охридско - Струшкиот регион. Од страна на деканатската управа им беше презентиран концептот за обавување на студентска пракса при што беа разменети мислења и ставови кои ќе придонесат кон издигнување на сегментот на практична наобразба на повисоко ниво. Од двете страни во целост беа прифатени мислењата, препораките и сугестиите кои беа ставени на дискусија.

Презентација за "Програми за Образовна Размена"

Денес во нашите простории беше одржана презентација за "Програми за Образовна Размена" што ги нуди Американската Амбасада во Македонија. Гости ни беа: г. Газменд Илази, Асистент за Образовни Програми при Амбасадата, г-ца Катерине Баст и Др. Пол Коку, корисници на престижната стипендија Fulbright и претставници од Американското Катче Струга.

 

 

 

Предавање од Проф. Патрициа Борн на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид

На 01.11.2016 година, на денот на осигурувањето во просториите на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид се одржа предавање од Проф. д-р Patricia Born, професор на Универзитетот Флорида на тема „Управување со катастрофални ризици“. Професорката Born е еминентен истражувач во областа на катастрофални ризици од Соединетите Американски Држави. Таа беше еден од пленарните предавачи на Меѓународната научна конференцијата INSCOSES 2016 која се одржа на 06-07.10.2016 во организација на Факултетот за туризам и угостителство. 

Рабoтилница со компаниите за осигурување на живот на ФТУ

На 07.10.2016 во рамки на Меѓународната научна конференција INSCOSES 2016 во Факултетот се организира работилница на тема „Можности за соработка на компаниите за животно осигурување и студиската програма - Осигурување“.

Огласна табла

Соопштение за предавања Социологија на туризмот

06/12/2016 - 12:56

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017 СЛУШААТ СОЦИОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ дека редовните часови по предметот од Четврток (08.12.2016, неработен ден) ќе се одржат во ПЕТОК (09.12.2016) од 12:00 часот.

 

Охрид,06.12.2016                                                             

Предметен професор: Проф.д- р Пере Аслимоски

Известување – Англиски јазик

06/12/2016 - 12:55

Предавањата  по предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК (насока туризам, хотелско-ресторански менаџмент и гастрономија исхрана и диететика)   од среда  5.12.2016 г. 9.00 ч. се одлагаат и се презакажуваат  за понеделник 12.12.2016 во 11.00 ч.

 

Проф. Д-р Ирина Петровска

СООПШТЕНИЕ за Поправен прв колоквиум по Уставно право

06/12/2016 - 12:55

Им се соопштува на студентите дека поправниот I колоквиум по предметот Уставно право кај Проф. д-р. Јове Кекеновски ќе се одржи на ден 7ми декември, среда со почеток во 10 часот.
 

Со почит,
 

Проф. д-р. Јове Кекеновски

СООПШТЕНИЕ за ЕКОНОМИКА НА ЕУ

06/12/2016 - 12:54

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот “ЕКОНОМИКА НА ЕУ” дека на 23.12.2016 година (петок) со почеток во 11:00 часот ќе се одржи клиничка настава од страна на претставник од Ревизорското тело за ревизија на претпристапната помош на Европската Унија во Република Македонија (ревизија на инструментот за предпристапна помош – ИПА).

Покрај студентите кои во овој семестар го слушаат предметот “ЕКОНОМИКА НА ЕУ”, на предавањето може да присуствуваат и сите други заинтересирани студенти.

Средба со претставници од туристичкото и угостителското стопанство за обавување на студентска пракса

30/11/2016 - 13:31

На ден 30.11.2016 година на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид беше остварена средба со менаџери хотели и туристички агенции од Охридско - Струшкиот регион. Од страна на деканатската управа им беше презентиран концептот за обавување на студентска пракса при што беа разменети мислења и ставови кои ќе придонесат кон издигнување на сегментот на практична наобразба на повисоко ниво. Од двете страни во целост беа прифатени мислењата, препораките и сугестиите кои беа ставени на дискусија.

Резултати од испитот по предметот Актуарство одржан на 24.11.2016

30/11/2016 - 08:40

Тука ќе ги најдете резултатите од испитот по предметот Актуарство одржан на ден 24.11.2016.

  •  
  • 1 of 24

Партнери