XIII Интернационална научна конференција 2016

XIII Интернационална научна конференција на сервисен сектор 2016 ќе се одржи во Oхрид на 06-07 Октомври 2016.

Повеќе информации: 
http://conference.ftu.uklo.edu.mk

 

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола се одржа во просториите на ФТУ

200-та Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола се одржа во просториите на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид на 22.02.2016 година. 

Состанокот го отвори и го водеше Ректорот на универзитетот Проф. д-р Сашо Коруновски.

Профеосорот Пјетро Берители од Универзитетот Ст. Гален, одржа предавање на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид

На 27.11.2015 Профеосорот Пјетро Берители од Универзитетот Ст. Гален, одржа предавање на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид на тема „Методологија за изработка на стратегија за развој на туристички дестинации“. Оваа предавање е дел од соработката помеѓу Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и Свисконтакт.

Уписи на Факултетот за Туризам и Угостителство

Факултетот за туризам и угостителство (ФТУ) претставува лидер во едукацијата на високообразовни кадри од областа на туризмот и угостителството во Република Македонија. Нудиме можност за избор на студиски програми со мултидисциплинарен карактер и целосна примена на Болоњската Декларација.

Огласна табла

Јунска и септемвриска сесија за 2 и 3 циклус студии 2016

25/05/2016 - 00:30

Јунска сесија

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 13.06.2016 до 17.06.2016.

Распоред на испити:

Септемвриска сесија

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 12.09.2016 до 16.09.2016

Распоред на студенти за извршување на практична работа

13/05/2016 - 23:04

Распоред на студенти за извршување на практична работа во угостителски објекти на насоките: Туризам, ХРМ, ГИД – прва и втора година за учебната 2015/2016.

Распоред

Сесии Јуни и Септември 2016

13/05/2016 - 12:42

Пријавување на испитите за јунска сесија ќе се врши во службата за студентски прашања од 23.05.2016 до 27.05.2016 година.

Распоред на испити јунска сесија:

  •  
  • 1 of 19

Партнери